Diplomacy
එම්.ඩී 2 අන්නාසි පළමු තොගය ඉන්දියාවෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වෙත අපනයනය කරන ලදී.
එම්.ඩී 2 අන්නාසි පළමු තොගය ඉන්දියාවෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වෙත අපනයනය කරන ලදී.
කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයන සංවර්ධන අධිකාරිය එය ඉන්දියාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස විස්තර කරයි.
ජී-7 සමුළුව සඳහා අගමැති මෝදි ඉතාලියට; අනෙකුත් ලෝක නායකයන් ද හමුවනු ඇත.
ජී-7 සමුළුව සඳහා අගමැති මෝදි ඉතාලියට; අනෙකුත් ලෝක නායකයන් ද හමුවනු ඇත.
මෙය ජී 7 සමුළුවට ඉන්දියාව සහභාගී වන 11 වන අතර අගමැති මෝදි සහභාගී වන පිට පිට පස්වන අවස්ථාව වේ.
ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය: ලොව පුරා මහා සැමරුම් සඳහා ගණන් කිරීම ආරම්භ වේ.
ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය: ලොව පුරා මහා සැමරුම් සඳහා ගණන් කිරීම ආරම්භ වේ.
ලොව පුරා සිටින ඉන්දියානු දූත මණ්ඩල ක්‍රියාකාරකම් රාශියකින් ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටී.
රුසියාවේ පැවැත්වෙන බ්‍රික්ස් විදේශ අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුවට ඉන්දියාව සහභාගි වෙයි.
රුසියාවේ පැවැත්වෙන බ්‍රික්ස් විදේශ අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුවට ඉන්දියාව සහභාගි වෙයි.
ඉන්දියාව බ්‍රික්ස් හි නව පුළුල් ආකෘතිය පිළිගනී.
අගමැති මෝදි, ඕමානයේ සුල්තාන්වරයා ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට කැපවීම යලි තහවුරු කරයි.
අගමැති මෝදි, ඕමානයේ සුල්තාන්වරයා ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට කැපවීම යලි තහවුරු කරයි.
ඕමානයේ සුල්තාන් අගමැති මෝදි තෙවැනි වරටත් නැවත පත් කිරීම ගැන සුබ පතයි.
මෝදිගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට අසල්වැසි රටවල සහ ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ නායකයින් සහභාගී වේ.
මෝදිගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට අසල්වැසි රටවල සහ ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ නායකයින් සහභාගී වේ.
ජවහර් ලාල් නේරුට පසුව තෙවැනි වරටත් අඛණ්ඩව ජයග්‍රහණය කළ එකම ඉන්දීය අගමැති මෝදි වේ
තරංග් ශක්ති 2024: ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව මේ වසර අගදී සිය පළමු බහුජාතික අභ්‍යාසය පැවැත්වීමට නියමිතය.
තරංග් ශක්ති 2024: ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව මේ වසර අගදී සිය පළමු බහුජාතික අභ්‍යාසය පැවැත්වීමට නියමිතය.
ජර්මනිය සිය සහභාගීත්වය තහවුරු කළ රටවල් අතර වේ.
සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඊඒඑස් සමුළුව ලබන මාසයේදී ඉන්දියාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිතය .
සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඊඒඑස් සමුළුව ලබන මාසයේදී ඉන්දියාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිතය .
ලාඕස මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය හි වියන්තියන් හි පැවති නැගෙනහිර ආසියානු සමුළුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා ලදී.
ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව පිරිසිදු ආර්ථික ආයෝජක සංසදය හි 'ඉන්දියා අවස්ථාව' ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි.
ඉන්දු-පැසිෆික් ආර්ථික රාමුව පිරිසිදු ආර්ථික ආයෝජක සංසදය හි 'ඉන්දියා අවස්ථාව' ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි.
ඉන්දියාවේ වර්ධන වේගය අනෙකුත් නැගී එන වෙලඳපොල ආර්ථිකයන්ට වඩා දෙගුණයකට ආසන්න බව ඉහල නිලධාරියෙක් පවසයි.
අගමැති මෝදිගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට සහභාගි වීමට අසල්වැසි රටවල නායකයින් .
අගමැති මෝදිගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට සහභාගි වීමට අසල්වැසි රටවල නායකයින් .
ප්‍රමුඛ සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ පැමිණීම ඉන්දියාවේ 'අසල්වැසියන් පළමුව' ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වේ.
ඉන්දියාව, කටාර් රාජ්‍යය වැඩි දියුණු කළ ආයෝජන සහයෝගීතාව සහ අන්‍යෝන්‍ය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වේදිකාව සකසා ඇත.
ඉන්දියාව, කටාර් රාජ්‍යය වැඩි දියුණු කළ ආයෝජන සහයෝගීතාව සහ අන්‍යෝන්‍ය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වේදිකාව සකසා ඇත.
ඉන්දියාව සහ කටාර් රාජ්‍යය අතර පොදු අරමුණු මත මුල්බැසගත් ශක්තිමත් ආර්ථික සබඳතාවක් සහ සියල්ල ඇතුළත් සංවර්ධනය සඳහා පොදු දැක්මක් ඇත.
Business
ව෇ල්ක් බැංක් අණුක 2024 වන වසරේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක භාර්යාව සියල්ල 7.5% මිනිත්තු වේලාවකින් විස්තරයේදීය.
ව෇ල්ක් බැංක් අණුක 2024 වන වසරේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක භාර්යාව සියල්ල 7.5% මිනිත්තු වේලාවකින් විස්තරයේදීය.
වර්ල්ඩ් බැංක් ඉන්දියාවේ ආරාධනාත්මකරණයෙන් සිදු 2023 අවුරුදු මාසයෙහි ජනපදවේ 8.4% ක් ක්ෂණය කිරීම්ශ සඳහා පසුව විවෘත වනු ලැබේ.
6-වැනි කඨිනමාන්ත ඉන්දියාව-පේරුවීදු වායුෂ්ඨ කටයුතුව ලිමාවින් සිදුවිය.
6-වැනි කඨිනමාන්ත ඉන්දියාව-පේරුවීදු වායුෂ්ඨ කටයුතුව ලිමාවින් සිදුවිය.
දෙම්මාන්තයන් සහ ව්‍යාපාරික සම්පාදනයේ වැඩි විස්තර සැලසුම් කරයි මෙම දෙවන ශ්‍රී ලාංකික-පේරු වෙනෝම් අප්‍රියෙල් ගැනුණු කාලීන නිලධාරි සම්පාදනයේ සඳහා.
දිද්රියේ දුම්රිය හා මෝරිෂියුස් සමඟ ආසන්නව ඉන්ඩියාව හා ෆින්ටෙක් ගැනුම් වෙනුවෙන් UPI හා RuPay සේවාවන් ආධාරයට එක් කරයි.
දිද්රියේ දුම්රිය හා මෝරිෂියුස් සමඟ ආසන්නව ඉන්ඩියාව හා ෆින්ටෙක් ගැනුම් වෙනුවෙන් UPI හා RuPay සේවාවන් ආධාරයට එක් කරයි.
ඩිජිටල් පාර්ලිමේන්තුව: UPI සහ RuPay සේවාවෙන් ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකාව සහ මොරිසියුස් සමඟින් පුද්ගලික මධ්‍යස්ථාන තියනවායුත් සුලඟ යතුරුලෑවක් උගනිමු.
බෞද්ධ මෝඩි, ඉන්දියාවේ සිටින ඉතා පහසුකම් පමණක් සහිත අනුශාලිකයන්ට බුදුරජාණන්ගේ වේගයන් සපයාගත්තා, ඉන්දියාවේ පවත්වන විශේෂ අනුවාදයක්
බෞද්ධ මෝඩි, ඉන්දියාවේ සිටින ඉතා පහසුකම් පමණක් සහිත අනුශාලිකයන්ට බුදුරජාණන්ගේ වේගයන් සපයාගත්තා, ඉන්දියාවේ පවත්වන විශේෂ අනුවාදයක්
මන්ත්‍රීවරු මෝඩි ප්‍රජීතිවරු සඳහා බලාපොරොත්තු ව්‍යාපාර සහායන්ගේ විවිධ කවර වැඩිමුල්ලක සංගීතයට අත්විඳ්නනු ලැබේ.
ඉන්දියා ඉන්දියා සංක්ෂාන වසංගත කල විද්‍යාලය 2024: ප්‍රජාවේ ජාලයේ ඉඟි කිරීමට මාරු කරයි.
ඉන්දියා ඉන්දියා සංක්ෂාන වසංගත කල විද්‍යාලය 2024: ප්‍රජාවේ ජාලයේ ඉඟි කිරීමට මාරු කරයි.
India Energy Week 2024: ජූලියාවේ ගෝලීය බලලා විශ්වවිද්‍යාවේ අධ්‍යාපන සංගමයෙහි ජනගහණය සහ බලකායේ සංක්‍රීය චෝදනාවක් ආදී දියුණුවෙයි.
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
UPI හි දවසම පාර්ලිමේන්තු වෙළෙඳපොළට ලක්ෂ්‍ය සංවාදයක් සහිතයි. මෙම ක්‍රීඩා භාෂාවට අදාළ වන්නේ, ක්‍රමයේදී ඉන්දියාවේ UPI පද්ධතියක් ෆ්‍රාන්සෙස්හි නව වෙබ් අත්විඳින්නේය.
ත්‍රෛවියෙන් සහායනය සහ ස්වර්ණමාධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයන තෙවන ආයතන සමය: ආර්යාවිකාවට සාප්පු වෙමුවිය හැකි ආර්ථිකයේ හා ස්වාමීන්ද්‍රවූයේ ද
ත්‍රෛවියෙන් සහායනය සහ ස්වර්ණමාධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයන තෙවන ආයතන සමය: ආර්යාවිකාවට සාප්පු වෙමුවිය හැකි ආර්ථිකයේ හා ස්වාමීන්ද්‍රවූයේ ද
ව්‍යාපාරික සංවාදයන් හා ස්වයං අනාගතය ඇරඹුන් දෙකම වේගයෙන් එක් කළ නොහැකි කලාවක් සහිත සම්පූර්ණ ගිවිසුම් අතුලත් කළ විෂයට ආවරණය කරයි.
ගූගල් ඉන්දියාව නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ NPCI International සමග විවෘත විවිධ UPI සම්බන්ධයක් පවතින අතර එදා කර ඇති විශේෂිත ආයෝජන ලැයිස්ත
ගූගල් ඉන්දියාව නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ NPCI International සමග විවෘත විවිධ UPI සම්බන්ධයක් පවතින අතර එදා කර ඇති විශේෂිත ආයෝජන ලැයිස්ත
මෙය ඉන්දියානු උපයන්නන්ට හවුල්වීමේදී, මස්ඩල්බේෂ් හෝ වෙළෙඳ ගේට්වේ සමඟ විශේෂිත ප්‍රජා එකකට ඝාත් බෙදා හැරීමට හා විවේක ක්‍රියාකාරී ප්‍රකාශනයන් සහිත ඉන්දියානු මර්ග ගාස්තුවක් සුදුසු නිසාම බුද්ධිමත් මුදලක් නොකියාවෙන්ය.
WEF ජනාධිපතිත් 2030 වන වසරට ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය 10 ද්රව්යයක් විය හැකියයි එවිට මොනවද්‍යාකාරයක් අතර සම්භාවිත වූ ලොවින් කාරයෙක් වෙතත්
WEF ජනාධිපතිත් 2030 වන වසරට ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය 10 ද්රව්යයක් විය හැකියයි එවිට මොනවද්‍යාකාරයක් අතර සම්භාවිත වූ ලොවින් කාරයෙක් වෙතත්
2023 නදී ඉන්දියාවේ ආරෝග්‍රාව $10 ට්‍රිලියන්ට පියවරෙන් පවතීන්ට ඉක්මනින් විවෘත විය හැකියි නැත්තම් WEF ජනාධිපතිවරුන්ගේ අනාගතයන්ට ලියාපදිංචි වියයි; කමවුරු විශාල ආරක්‍ෂකයන්ගේ සහජනතා යහපත අන්දයන් දිරීමේදී සමාන සෝම්බෝල් දක්වන්නට අභ්‍යවකාශයක් කරයි
2023 දෙසැම්බර් මාර්තු නැකැත්තෙකු සඳහා භාවිතා වන ඉන්දියාවේ සිල්ලර න්‍යායතනයේ කළාපිටිවල උසස් ගනනක් පෙරදී පවතී. ලෝක ව්‍යාපාර අපේක්ෂ
2023 දෙසැම්බර් මාර්තු නැකැත්තෙකු සඳහා භාවිතා වන ඉන්දියාවේ සිල්ලර න්‍යායතනයේ කළාපිටිවල උසස් ගනනක් පෙරදී පවතී. ලෝක ව්‍යාපාර අපේක්ෂ
2023 වසරේ මැයිමූන් මාසයේ තෙක්නිමෙන් වෘක්ෂ ගියාමෙන් ඉංගලීසියේ කර්මාන්ත නිශ්චිතව පවතියි.
Social
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2024: වාර්තාගත ඡන්ද දායකයින්ගේ පැමිණීම ජම්මු හා කාශ්මීරයේ හි ජනතාවගේ ප්‍රවේශයේ විශාල වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2024: වාර්තාගත ඡන්ද දායකයින්ගේ පැමිණීම ජම්මු හා කාශ්මීරයේ හි ජනතාවගේ ප්‍රවේශයේ විශාල වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
ජම්මු හා කා ශ්මීරයේ දැ න් අවසන් වූ ලෝ ක් සභා මැ තිවරණයට පෙ ර නො වූ විරූ ඡන්දදා යකයින්ගේ පැ මිණීමක් දක්නට ලැබුණි, එය කලාපයේ කැ ළඹිලි සහිත ඉතිහා සයේ තීරණා ත්මක අවස්ථා වක් සනිටුහන් කරයි.
අද රජය යෙදූ නීතියන් ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවක් සදහා බලයලයි: ප්‍රංශයේ මෝඩි අධිකාරී
අද රජය යෙදූ නීතියන් ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවක් සදහා බලයලයි: ප්‍රංශයේ මෝඩි අධිකාරී
ශ්‍රේෂ්ඨක ශෙයාවේ විශ්වාසයන් මත ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉන්දියාවේ සරල අන්තර්ජාලය පාලනය කරන්නෙයි, සිම්පත් මෝඩියකා කියයි.
PM Modi මට සම්බන්දව නිත්‍යන්තර ව්‍යාපාර වලට ඉඩම්බරක් ආපසු අර්ථය වන, 21 විද්‍යාවේ ඉන්දියාවලිය උතුරු ඇමතුම්කරන හැටියට යොමුවීම සඳහා
PM Modi මට සම්බන්දව නිත්‍යන්තර ව්‍යාපාර වලට ඉඩම්බරක් ආපසු අර්ථය වන, 21 විද්‍යාවේ ඉන්දියාවලිය උතුරු ඇමතුම්කරන හැටියට යොමුවීම සඳහා
නවතම ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ ආරෝපණයේ ක්‍රියාකාරීන් සුදුසුකම් සහිතව විකුණන්නේ ජනාධිපති මෝඩි කියවීමට හැකියි.
ආජන්දය සාධාරණ හැදින්වන්තුව: 2024 එඩෙල්මැන් විශේෂයේ ව්‍යාපාර හා යොගයන්ගේ සාධකය හිමිකමේ ඉන්දියාවේ ශුන්‍යයෙන් හිමිකම් ලක්ෂ 2024 එඩෙ
ආජන්දය සාධාරණ හැදින්වන්තුව: 2024 එඩෙල්මැන් විශේෂයේ ව්‍යාපාර හා යොගයන්ගේ සාධකය හිමිකමේ ඉන්දියාවේ ශුන්‍යයෙන් හිමිකම් ලක්ෂ 2024 එඩෙ
2024 Edelman Trust Barometer අනුව ඉන්දියා මාර්ගෝපදේශයෙන් ග්‍රොබාල් දර්ශනයේදී විවෘත පුද්ගලික සහ ඡායාරූපන ප්‍රයෝජනයත් වැඩිදියුණු වේ.
PM Modi මගේ "මන් කි බාට්" හි දෙවන දායකත්වයෙහි ඉන්දියාව සමග තවදුරටත් ස්වයංක්රීයව සිටිනු ලැබේ, 2023ට ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාව තත්වය බලන්
PM Modi මගේ "මන් කි බාට්" හි දෙවන දායකත්වයෙහි ඉන්දියාව සමග තවදුරටත් ස්වයංක්රීයව සිටිනු ලැබේ, 2023ට ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාව තත්වය බලන්
ඉන්දියාවේ ඇමුම් සාර්ථකයෙකු වෙනුවෙන් සමාජයේ උත්සාහය වෙනුවෙනි, ප්‍රජා මෝඩී යෝජනාවේ පිළිගැනීමක් වේ.
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ස්වභාවිකාවෙන් සිටියේ PM මෝඩි නන්දනායක සාමාන්ය පිරිසිදුකම්වල කුමක්දැයි පිළිතුරක් වීමෙන්ද සිදු වූ ප්‍රජා ආසාදනයන් පිළිබඳව පුනරීක්ෂණය ලබාදුන් දෙනායි: PM මෝඩි නන්දනායක
විප්ලවීය ඉන්දියානු 'ෆ්ලැට්පැක්' ක්ෂේත්‍ර රෝහල: මොඩියුලර් වෛද්‍ය නවෝත්පාදනය සමඟ ආපදා ප්‍රතිචාරය පරිවර්තනය කිරීම
විප්ලවීය ඉන්දියානු 'ෆ්ලැට්පැක්' ක්ෂේත්‍ර රෝහල: මොඩියුලර් වෛද්‍ය නවෝත්පාදනය සමඟ ආපදා ප්‍රතිචාරය පරිවර්තනය කිරීම
Aarogya Maitri Aid Cube රෝහල පුහුණුව ලත් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුට පැයකින් එකලස් කළ හැකිය.
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ඉන්දියාව 2030 දක්වා ගුණාත්මක ක්‍රියාවලිය සමග ග්‍රීන් (GDP) වලින් නීති කාලීන පහසුකම් හා ඛාන්ඩය කිරීමට එකඟ වශයෙන් හිමිකම්වල සඳහා සාදන ලද්දේ කුමකදීමයි.
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්ටර්නැෂ්ටාන් ටනල් මුද්දර ප්‍රසම්පත් කේනර්යන් විසින් පිළිගෙන යාම්කාරකදීමිය 2023 නොවැම්බර් 28 වෙනිදා අවසන්වීම සම්පුර්ණව ගියේය
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගම්සේන්තර සහ චාර්ථා රසායනිකය සඳහා ජඩාක් දක්වාදී නගරයන්ට පැමිණ යෑම: දකුණු ගුවන්තොට ආසිත්‍යාකාරීවන්ගේ පිරිසක් සැලැස්ම්භක්ෂාවට දක්වාදී වලංගු බලපෑමක් සඳහා ඉඩම්කලාව ලැබෙයි.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
ප්‍රධාන මොඩි අත්සන් කණ්ඩායම් කටයුතු: අත්අඩංගුවේ අගයන්නා වෙන්කරුවන් සහ ඉඩම් වර්ධනයේ අපිටඑයම සම්ප්‍රදායේ සටනක් තියෙනවා.