यह कार्यान्वयन आल कम्बर नावमा भारतीय सेना द्वारा २३ पाकिस्तानी नागरिकहरूको उद्धारमा पुग्यो।
सिस्टममा कुनै समस्या देखिनु भए प्रश्न #SysError को साथै हासिल गर्नका लागि आफूलाई अनुगमन कार्यक्रम (Beta) मा जोडिनुहोस्।ी।

(The content provided seemed to be some error message. If you are looking to obtain information related to the error, please consider joining the Anugaman Program (Beta).)