अप्रिलमा भारतको व्यापारिक निर्यात ३८.१९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को पहिलो महिना अप्रिलमा वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसारभारतको व्यापारिक वस्तुको निर्यात ३८.१९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। यो अप्रिल २०२१ मा अमेरिकी डलर ३०.७५ अर्बको तुलनामा २४.२२ प्रतिशतले बढेको हो ।मंगलबार जारी गरिएको तथ्याङ्कले सन् २०२२ को अप्रिलमा गैर-पेट्रोलियम निर्यातको मूल्य ३०.४६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देखाएको छ, जुन २०२१ को अप्रिल २७.१२ अर्ब अमेरिकी डलरको गैर-पेट्रोलियम निर्यातको तुलनामा १२.३२ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धि भएको छ।अप्रिल २०२२ मा गैर-पेट्रोलियम र गैर-रत्न र आभूषण निर्यातको मूल्यअमेरिकी डलर २७.१६ बिलियन थियो, जुन अप्रिल २०२१ मा अमेरिकी डलर २३७.४ बिलियनको गैर-पेट्रोलियम र गैर-रत्न र आभूषण निर्यातको तुलनामा १४.३८% को सकारात्मक वृद्धि भएको छ।वाणिज्य मन्त्रालयले अप्रिल २०२२ मा पेट्रोलियम पदार्थ (११३.२१%), इलेक्ट्रोनिक वस्तु (६४.०४%) र रसायन (२६.७१%) निर्यातमा उच्च वृद्धिको नेतृत्व गरेको छ।अप्रिल २०२२ मा भारतको व्यापारिक आयात अमेरिकी डलर ५८.२६ बिलियन थियो, जुन अप्रिल २०२१ मा अमेरिकी डलर ४६.०४ बिलियन भन्दा २६.५५% ले बढेको छ। गैर-पेट्रोलियम आयातको मूल्य अप्रिल २०२२ मा अमेरिकी डलर ३८.७५ बिलियन थियो जसमा पेट्रोलियम आयातको तुलनामा ९.८७ % सकारात्मक वृद्धि भएको थियो।गैर-तेल, गैर-जिजे (सुन, चाँदी र बहुमूल्य धातुहरू) आयातको मूल्य अप्रिल २०२२ मा अमेरिकी डलर ३४४३ बिलियन थियो जुन अप्रिल २०२१ मा अमेरिकी डलर २६.५५ बिलियनको गैर-तेल र गैर-जिजे आयातको तुलनामा २९.६८% सकारात्मक वृद्धि भएको थियो।
अप्रिल २०२२ मा व्यापार घाटा २०.०७ बिलियन अमेरिकी डलर थियो।