यसले डिजिटल वा कागजी रूपमा खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने नागरिकलाई मद्दत पुग्ने

नागरिकको खोप स्थिति प्रमाणिकरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोविन डिजिटल मञ्च मा थप नँया सुविधा प्रदान गरिएको छ।

सेवा प्रदायकले नागरिकले अनुरोध गरेको सेवा सुविधाको लागि कोविन को प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

कोविन मा "आफ्नो खोप स्थिति जान्नुहोस्" खण्ड थपिएको छ। जसलाई कोविन र स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रमाणिकरण संस्थाको अधिकृत अधिकार अनुसार प्रयोग गर्न सकिनेछ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले शनिबार जनाए अनुसार यसमा कुनै व्यक्तिको तथ्यांक विवरण सार्वजनिक नगरी उक्त व्यक्तिको कोविड १९ खोप स्थिति प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सेवा प्रदायक (निजी संस्थाहरू जस्तै ट्राभल एजेन्सीहरू, कार्यालयहरू, रोजगारदाताहरू, मनोरञ्जन एजेन्सीहरू आदि वा सरकारी एजेन्सीहरू जस्तै आईआरसीटीसी, सरकारी कार्यालयहरू आदि) द्वारा नागरिकले अनुरोध गरेको सेवा सुविधाको लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अनुरोध गरिएको सेवा लिनको लागि डिजिटल वा कागजी मञ्च मा खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न र खोपको स्थिति / खोपको डिजिटल रेकर्ड प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले यो सेवा शुरु गरिएको हो। जसका लागि अनुरोध गर्ने निकायले प्राधिकरण सँग अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ।

यो सेवा प्रयोग गर्दा यस प्रकारका फाइदाहरू पाउन सकिन्छ:

* सेवाले व्यक्तिहरूको खोप स्थिति प्रमाणित गर्न मद्दत गर्दछ। खोपको स्थिति पूर्ण रूपमा खोप लगाइएको, आंशिक रूपमा खोप लगाइएको वा खोप नलाएको हुन सक्छ।

* ट्राभल एजेन्सीहरू ले पनि यस सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् र खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यात्रा अनुमति दिएर व्यक्तिहरूको लागि यात्रा सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्न सक्नेछन्।

* रोजगारदाताहरूले कर्मचारीहरूको खोप स्थिति प्रमाणित गर्न र कार्यालयहरू, कार्यस्थलहरू आदिमा कार्यहरू पुन: सुरु गर्न यो सेवा प्रयोग गर्न सक्छन्।

* यो सेवाले देशमा आर्थिक गतिविधिहरू पुन: सुरु गर्न र उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्नेछ।